Menneskerettigheter (siden er under utarbeidelse)

Her finner du teori, øvelser og tips og råd til undervisning om menneskrettigheter (rettigheter, diskriminering, rasisme etc.).