Handel og økonomi (siden er under utarbeidelse)

Her finner du teori, øvelser og tips og råd til undervisning om handel og økonomi (rettferdig handel, etikk, verdensøkonomi, organisasjoner/insitusjoner etc.)