Nordens folkehøgskoler for bærekraftsmålene

Nordisk Folkehøgskoleråds vårkonferanse i april 2016 resulterte i en uttalelse som er tydelig på at folkehøgskolene kan og vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, Agenda 2030. Nordiske folkehøgskoler har i løpet av inneværende skoleår jobbet med temaet i undervisning og drift og møttes i Kungälv for å dele erfaringer.

I løpet av skoleåret 2015-16 har folkehøgskoler i Norge, Sverige, Finland og Danmark satt fokus på bærekraft i undervisning og drift gjennom prosjektet «Nordiske folkehøgskoler for de nye bærekraftsmålene», støttet av Nordplus. Deltakerskolene møttes på Nordiska folkhögskolan i Kungälv i april, hvor det ble utvekslet erfaringer. Prosjektene ble også presentert på Nordisk Vårkonferanse 13.-14. april der temaet var bærekraft.

Hvert av landene har på ulike måter jobbet med integrering av bærekraft i folkehøgskolen: De danske folkehøgskolene har laget et nettverk for bærekraftige folkehøgskoler, og viste blant annet metoder for hvordan folkehøgskolen kan være en arena for medborgerdialog og verksted for unge aktivister. I Finland har de arbeidet mye med modeller for bærekraftssertifisering av folkehøgskolene som en læringsprosess. Den svenske utviklingsgruppen i prosjektet har samlet pedagogisk materiale om de 17 bærekraftsmålene, som er å finne på www.folkbildning.net/amnen/samhalle/hallbar-utveckling/globala-malen/. Det norske bidraget er prosjektet «Aksjonsforskning og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden» og eksempler fra Hurdal Verk, Elverum og Agder folkehøgskole ble presentert.

Agenda 2030 var også et tema under dagene i Kungälv og Vårkonferansen ble avsluttet med en uttalelse om folkehøgskolenes rolle for en global bærekraftig utvikling. Slik åpner uttalelsen: «Nordens folkehøgskoler vil og kan bidra til realisering av FNs bærekraftsmål, Agenda 2030, og vil samarbeide med organisasjoner, myndigheter og næringsliv for å lykkes med dette.». Her kan du lese hele uttalelsen.