Ringerike fhs resertifisert som Miljøfyrtårn

IU gratulerer Ringerike folkehøgskole med godkjenningen som kom like før vinterferien!

På nettsidene til Ringerike folkehøgskole kan man lese mer om resertifiseringen. IU er opptatt av at folkehøgskolene markerer seg som bærekraftige folkehøgskoler og da er Miljøfyrtårn en måte å jobbe for en bærekraftig utvikling. I dag er det 6 folkehøgskoler i Norge som er Miljøfyrtårnsertifisert. En annen miljøsertifisering er Grønt Flagg hvor organisasjonen Foundation for Environmental Education (FEE) er sertifisør. Så langt er det en folkehøgskole som er Grønt Flagg skole, og flere er på veg. IU håper flere vil følge Ringerike folkehøgskoles gode eksempel for bærekraftig utvikling!