IUs fagfellerapport

I løpet av skoleåret 2012-2013 har Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) gjennomført en fagfelleprosess i regi av RORG-samarbeidet. I løpet av prosessen har IUs medlemmer hatt flere møter og IU arrangerte også en større fagdag i februar i år med fokus på folkehøgskolenes internasjonale engasjement. Rapporten fra fagfelleprosessen er nå klar.

Rapporten presenterer RORG-samarbeidet, IU og gangen i fagfelleprosessen. Her følger referat fra to fagdager (en ekstern i folkehøgskolen og en intern i IU), samt anbefalinger i etterkant av prosessen, fra fagfellene. IU mener at fagfelleprosesen har bidratt til å klargjøre IUs visjon, tydeliggjøre IUs rolle og bidratt til å skape mer diksusjon og samtale om hvordan få til et godt internasjonalt engasjement på folkehøgskolene.

 

Rapporten kan lastes ned her.