Fremtidens skole i et globalt perspektiv?

Vi ønsker med dette å invitere til et uformelt frokostmøte for mulige felles innspill til Ludvigsenutvalgets NOU: Fremtidens skole. Ludvigsen-utvalget har jobbet i to år med å gjøre rede for hva som blir viktig å lære i fremtidens skole.Hva mener dere er viktig å lære i et perspektiv på 20–30 år? Sees fremtidens skole i et globalt nok perspektiv?

 I hvilken grad synes dere følgende er godt nok dekket i utredningen:
-    Fremtidens globale hovedutfordringer
-    Kompetanser og ferdigheter for å møte slike globale hovedutfordringer
-    En helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling

Høringsfristen er satt til 15.10.2015.  

Tid: Onsdag 16. september kl 08:30-10:30 (Det blir servert lett frokost)

Sted: Rom 601, Røde Kors, Hausmannsgate 7.

 

Arrangør: RORG-Samarbeidet, Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen og Røde Kors

Påmelding: christina.bock@redcross.no innen torsdag 10. september

Innspill og spørsmål sendes til: judith@rorg.no / brita@folkehogskole.no

 

Lenke til Ludvigsenutvalgets hovedutredning NOU 2015

Lenke til delutredningen, 2014

Les mer her: Utdanning for bærekraftig utvikling i medvind  http://www.rorg.no/Artikler/3264.html