Internasjonalt Utvalgs jubileumshefte

18. septebember ble IUs jubileumshefte levert på folkehøgskolekontoret og vil i løpet av få dager bli distribuert ut til alle folkehøgskolene i Norge.

Det er i år hele 30 år siden IU ble etablert og det markerer vi med et jubileumshefte. I heftet kan man lese om noe av det som har blitt gjort siden IU ble etablert, men hovedfokuset er på det mangfoldet som finnes av internasjonalt engasjement i folkehøgskolen i dag. Fire folkehøgskoler presenterer sine eksempler på internasjonalt engasjement, elever på solidaritetslinjer deler sine erfaringer og partnere i Sør forteller hvorfor det er viktig at folkehøgskolene engasjerer seg internasjonalt. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen deler også sine tanker om folkehøgskolenes internasjonale engasjement i en velkomsthilsen.

For bestilling av jubileumsheftet, kontakt: brita@folkehogskole.no. Heftet er gratis (fra 1.1.2014).

 

Heftet kan også lastes ned her.