Holtekilen folkehøgskole = Grønt Flagg

Under skolens offisielle avslutning for skoleåret 2014-15 markerte Holtekilen folkehøgskole sitt engasjement for bærekraftig utvikling ved å fire det norske flagget og heise skolens Grønt Flagg.

I løpet av det siste skoleåret har Holtekilen folkehøgskole jobbet med bærekraft under konseptet fra Grønt flagg. - Det har for oss vært en god måte å komme mer systematisk i gang med å bli en bærekraftig skole så vel i praksis som i det pedagogiske arbeide med elevene, forteller lærer Marianne Stormoen Jepsen. - Vårt første mål med Grønt flagg arbeidet var å etablere kildesortering på Holtekilen folkehøgskole. Vi har hatt et miljøutvalg med en fra ledelsen, pedagogisk personale og IKV, samt tre elever som har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring, forteller Marianne videre. Hun legger vekt på hvor fint og nyttig det er å ha den bredden i miljøutvalget: - Når skolen nå fortsetter med Grønt flagg i det kommende skoleåret brukes miljørådet også til å ha ansvar for folkehøgskolens prosjekt om bærekraft og aksjonsforskning, sier Marianne. 

Elevrepresentantene involverte de andre elevene i ulike aktiviteter, og i oppfølging av hvordan det har gått med sorteringen samt utarbeidelse av miljøregler for skolen.  De var også med å lage aktivitetsplan og utarbeidet tilstandsrapport m.m.  - Grønt flagg har gitt en fin og brukbar ramme for arbeidet og noen krav til evaluering m.m. - og så har det vært en gulrot i å kunne få heise det grønne flagget på avslutningen, avslutter Marianne med et smil.

Ønsker du at din skole også skal bli Grønt Flagg? Les mer om Grønt Flagg på www.fee.no.