Pedagogikk for de Rike på Ringerike fhs

Torsdag 17. november var Brita Phuthi på besøk ved Ringerike Folkehøgskole for å sette fokus på hvordan vi i Norge lever våre liv og hvilke konsekvenser det får for oss selv og andre i verden.

Gjennom opplegget i Pedagogikk for de Rike ble elevene ved Ringerike Fhs utfordret på deres forbruksvaner, levemåte og fordommer mot andre mennesker og kulturer gjennom en rekke ulike aktiviteter. Brita Phuthi reiser rundt til mellom 20-30 folkehøgskoler i året med Pedagogikk for de rike med mål om å bedre forståelse mellom Nord og Sør og utfordre hverandre på hva vi kan gjøre mer av eller annerledes for å øke forståelse og minske fattigdom. Gå inn på denne linken for å lese mer om Pedagogikk for de Rike på Ringerike Fhs.