Ny bok: Reisens pedagogikk

Boka er et resultat av Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) -prosjektet ”Reisens pedagogikk”. En artikkelsamling der prosjektdeltakere fra seks skoler, Norsk Folkehøgskolelag og Internasjonalt Utvalg har skrevet artikler om ulike sider ved folkehøgskolereisingen.

Artiklene viser hvordan folkehøgskolen har brukt og kan bruke reisen i pedagogisk sammenheng, og at det stilles pedagogiske krav til folkehøgskolereisen. Boka inneholder artikler om pedagogiske og administrative sider ved læringsreisene (for eksempel ”Digitale reiser” og ”Sikkerhet på reisen”), beskrivelser av reiser (for eksempel ”Gode kulturmøter”, Haugetun Folkehøgskole sin reise til Guatemala) og praktiske sider ved reisingen (for eksempel ”Pakkepedagogikk”). I tillegg er det lagt vekt på bistandsreiser, kulturmøter og bærekraftige reising. Dessuten forteller en sosionom fra Nairobi om hvordan det er å ta imot norske elever. Geir Ertzgaard, lærer ved Solborg Folkehøgskole og Odd Haddal, pedagogisk konsulent i NKF har hatt det redaksjonelle ansvaret for boka. Boka koster kr 198,- per stk. Det gis kvantumsrabatt. For bestilling send e-post til nkf@ikf.no