Nytt IU medlem

Ola Mo, inspektør og fagutviklingsleder ved Viken folkehøgskole, har tatt over som IU medlem etter at Marte Skauen (Haugetun fhs) gikk ut i permisjon. Ola Mo har de siste årene jobbet som musikklærer på Viken folkehøgskole og har vært engasjert i Vikens internasjonale arbeid gjennom flere år.

Ola Mo er gift og har tre barn. Ola er født og oppvokst på Viken folkehøgskole og har sterke røtter bakover i slekta ved skolen.

Han er utdannet sosionom fra Høgskolen i Oslo, og har tatt videreutdanning i musikkterapi ved Norges Musikkhøgskole. Ola har arbeidserfaring fra rusbehandling som sosionom, og som musikkterapeut med multifunksjonshemmede elever i voksenopplæring, barn på sykehus og innsatte i fengsel. Han jobbet som musikkterapeut og lærer ved Viken folkehøgskole siden 2004 og frem til i dag. Ola har vært med på å utvikle tilrettelagt linjen Musikk, bo- og fritid, og senere Singer/Songwriter linja ved skolen. Ola begynte i jobben som fagutviklingsleder, inspektør 1.1.2014.

Gjennom musikken har Ola engasjert seg i skolens internasjonale kulturutvekslingsprosjekt, siden starten på dette i 2008. Viken folkehøgskole har i løpet av denne perioden utvidet samarbeidet med VOCAL (Voices of Change Allover). Det er en organisasjon som gir ungdom i de østre bydelene av Nairobi mulighet til å drive med musikk, dans og drama. Ola er opptatt av å skape likeverdige kulturmøter, både i Nairobi og på Gjøvik. Dette har han skrevet om i IUs jubileumshefte (Folkehøgskolenes internasjonale engasjement) som kan bestilles gjennom IU: iu@folkehogskole.no