Program og invitasjon internasjonalt seminar 2016

1. - 2. desember 2016 inviterer IU ansatte i folkehøgskolen til internasjonalt seminar. Årets tema er "Etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement".

På Internasjonalt seminar vil vi sette fokus på etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement. Her retter vi søkelys både på studiereisene og andre aktiviteter i Norge og internasjonalt. IU legger opp til et deltakende seminar hvor vi får faglig påfyll og inspirasjon, samt mulighet til å dele erfaringer og ideer.

Vi får blant annet høre Peter Ringstad, rådgiver i Tax Justice Norway. Knut Hjelleset, rådgiver i RORG-sekretariatet, leder prosessen hvor deltakere får utveksle erfaringer og tanker omkring praksis i folkehøgskolen i dag. På fredagen inviterer vi til en samtale hvor vi spør paneldeltakerne hvilke midler som er best når målet er utdanning som gir bærekraftig utvikling og globale medborgere.

I løpet av seminaret har vi som mål å utarbeide noen «fjellvettregler» for globalt engasjement som vi ønsker å spre i folkehøgskolen for å bidra til økt refleksjon, debatt og bevissthet omkring hvilke valg vi ansatte i folkehøgskolen tar når vi engasjerer oss og elevene.

Påmelding innen 15. november: https://goo.gl/forms/ulx8k9E9c3La8dH22

Program internasjonalt seminar 2016

Informasjon og invitasjon seminar 2016