IUs jubileumshefte gratis!

Jubileumsheftet til IU, "Folkehøgskolenes internasjonale engasjement" er nå gratis og kan bestilles gjennom IU på e-post: iu@folkehogskole.no. Her kan man lese om det mangfoldet som finnes av internasjonalt engasjement på folkehøgskolene, og både elever og ansatte har bidratt med tekst og bilder. Tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen har skrevet velkomsthilsnen.