Skuffende av utviklingsministeren

Under landsmøtet til Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) i Molde 28.-31. mai 2013 ble det avholdt et åpent seminar med temaet «Utdanning skaper utvikling». Hovedinnlegget på seminaret ble holdt av den tidligere britiske statsministeren Gordon Brown.

I etterkant av seminaret ble deltakerne utfordret til å skrive en setning om hvorfor utdanning er viktig på ferdiglagede postkort og signere kortet med egen underskrift. Etter landsmøtet tok NKF og Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen kontakt med utviklingsminister Heikki E. Holmås og spurte om å få møte utviklingsministeren og overlevere kortene sammen med et informasjonsskriv om seminaret i Molde. Men svaret fra utviklingsministerens kontor v/Pia Gjermundsen, var skuffende: «På vegne av statsråden beklager jeg veldig at det ikke har vært mulig for ham å finne tid til dette».

Kortene og info-skrivet er imidlertid sent til utviklingsministeren med oppfordring om å legge enda større vekt på utdanning i sitt arbeid for utvikling i land i Sør.