Fairtrade diplom til Risøy folkehøgskole

På Informasjonskontor for kristen folkehøgskoles rektorfoum 6. november fikk Risøy folkehøgskole, ved rektor Per Kristiansen, overlevert Fairtrade-folkehøgskole diplomet.

Risøy Folkehøyskole gleder seg over å være Fairtrade-folkehøgskole. Kaffen smaker bedre når vi vet at en familie der ute får betalt for det de har produsert!, sier rektor Per Kristiansen.

15. oktober 2012 ble Risøy folkehøgskole godkjent som den 7. Fairtrade-folkehøgskolen i Norge.  Undervisningsinspektør, Morten Røsås, forteller at skolen nå serverer Fairtrade-merket kaffe, te og juice. Ruth Camilla Barmen, kjøkkensjef ved Risøy folkehøgskole, er kontaktperson for Fairtrade. Det er viktig å forankre arbeidet der det gjøres, forteller Morten.

Ved å handle rettferdige varer er Risøy folkehøgskole med på å bekjempe fattigdom og utrygge leve- og arbeidsvilkår blant annet ved at Fairtrade-ordningen sikrer stabil råvarebetaling og direkte handel. Kriteriene for å bli Fairtrade-folkehøgskole består blant annet av at elever og ansatte ved folkehøgskolen bruker minst tre Fairtrade-merkede produkter på skolekjøkkenet og personalrommet. Folkehøgskolen skal også fremme at de er en Fairtrade-folkehøgskole ved minst to anledninger i året. IU gratulerer!