Folkehøgskolene åpner dørene for flyktnigner

Flyktningebølgen fra krigsherjede Syria og andre nærliggende områder har skapt et sterkt engasjement blant elever og lærere på folkehøgskoler i Norge. Nå legger flere folkehøgskoler til rette for å ta imot flyktninger.

 

bistandsprosjekter i mange land, sier Edgar Fredriksen, leder i Folkehøgskolerådet. Man kan nærmest si at det ligger i vårt DNA å bidra der det trengs. Nå trengs det i Norge.
Står sammen om felles initiativ
Folkehøgskolerådet tar nå initiativ sammen med Nordisk Folkehøgskoleråd. De oppfordrer politikere i Norden til å vise medansvar og lederskap med tanke på den prekære flyktningsituasjonen vi nå befinner oss i.
- Initiativet kom som en ryggmargsrefleks hos oss i Nordisk folkehøgskoleråd. Sammen kan vi gjøre mer for å bedre situasjonen for flyktningene som kommer til Europa, sier Edgar Fredriksen.
Elevene bidrar med ulike tiltak
Edgar Fredriksen gleder seg over engasjementet på norske folkehøgskoler.
Flere folkehøgskoler tar imot flyktninger som elever allerede fra neste uke, mens andre skoler har tilbudt sengeplasser til kommunene. I tillegg folkehøgskolene startet en kronerulling til flere organisasjoner som jobber med flyktninger.
- Jeg er også veldig glad for at så mange skoler engasjerer elevene i ulike former for direkte hjelp til flyktningene her til lands, avslutter Edgar Fredriksen.

- Folkehøgskolene har alltid vært et humanitært skoleslag medbistandsprosjekter i mange land, sier Edgar Fredriksen, leder i Folkehøgskolerådet. Man kan nærmest si at det ligger i vårt DNA å bidra der det trengs. Nå trengs det i Norge.Står sammen om felles initiativFolkehøgskolerådet tar nå initiativ sammen med Nordisk Folkehøgskoleråd. De oppfordrer politikere i Norden til å vise medansvar og lederskap med tanke på den prekære flyktningsituasjonen vi nå befinner oss i.

- Initiativet kom som en ryggmargsrefleks hos oss i Nordisk folkehøgskoleråd. Sammen kan vi gjøre mer for å bedre situasjonen for flyktningene som kommer til Europa, sier Edgar Fredriksen.Elevene bidrar med ulike tiltakEdgar Fredriksen gleder seg over engasjementet på norske folkehøgskoler.Flere folkehøgskoler tar imot flyktninger som elever allerede fra neste uke, mens andre skoler har tilbudt sengeplasser til kommunene. I tillegg folkehøgskolene startet en kronerulling til flere organisasjoner som jobber med flyktninger.

- Jeg er også veldig glad for at så mange skoler engasjerer elevene i ulike former for direkte hjelp til flyktningene her til lands, avslutter Edgar Fredriksen.

 

Uttalelse fra Nordisk Folkehøgskoleråd

Flyktningsituasjonen utfordrer Europa til humanitær innsats. Nordisk Folkehøgskoleråd ber derfor alle politikere og aktører i Norden om å vise medansvar og lederskap.

I overensstemmelse med folkehøgskolenes tradisjon, oppfordrer vi alle folkehøgskolene i Norden til å vise storsinn ved å handle og ta initiativer til forbedring av flyktningenes vilkår.

Det er behov for en innsats her og nå, men også behov for å tenke langsiktig. Folkehøgskolene i Norden kan bidra med både dannelse, utdannelse og medmenneskelighet.

Visby, 10. september 2015

 

Se pressemeldingern her.