Globalvettreglene er ferdigsstilt

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) er stolte over å kunne presentere Globalvettreglene – for globalt engasjement i aktivitet og reise.

Det er mye godt globalt engasjement i folkehøgskolen – og det håper vi i IU vil fortsette!

Som med alt utviklingsarbeid, er det viktig å jevnlig vurdere hva som fungerer, hva konsekvensene av arbeidet er og hvilke prioriteringer vi tar. Fjellvettreglene har som mål å forebygge. Det gjelder også for Globalvettreglene, som vi ønsker skal bidra til mer bevissthet, økt refleksjon og diskusjon rundt vårt globale engasjement.

Plakaten Globalvettreglene er et resultat av IU sitt arbeid skoleåret 2016-17 med å sette fokus på etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement. Utarbeiding av Globalvettreglene startet på internasjonalt seminar i desember 2016, hvor deltakerne laget førsteutkastet. Siden har utkastet til Globalvettreglene blitt presentert på rektormøtet, distriktsmøter, ulike folkehøgskoler og i folkehøgskolebladene. Her har folkehøgskolene vært invitert til å komme med innspill til reglene – takk for alle gode forslag og kommentarer som har kommet inn!

Nå håper IU at Globalvettreglene blir aktivt brukt på folkehøgskolene, både på personalmøter og i klasserom.

Last ned plakaten her.