Artikkelserie om etiske utfordringer

Skoleåret 2016-17 setter IU fokus på etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement. Dette gjøres blant annet gjennom en artikkelserie i de to folkehøgskolebladene "Kristen Folkehøgskole og "Folkehøgskolen".

Her finner du lenker til de to artikklene som har blitt skrevet høsten 2016:


"Vi gir mer enn vi får"

"Brutal oppvåkning"