Reager på urett - aksjon på 1-2-3!

31. mars - 1. april arrangerer Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen et elevfokusert Internasjonalt seminar på Holtekilen folkehøgskole, like utenfor Oslo. Elever og ansatte i folkehøgskolen inviteres til to dager sammen med Changemaker som skal veilde deltakerne gjennom prosessen fra en aksjonsidé til en gjennomført aksjon i Oslo på siste seminardag.

Seminaret retter seg spesielt til solidaritetslinjer, men andre globalt engasjerte ansatte og elever er selvsagt velkommen til å delta. Gjennom folkehøgskoleåret har elevene fått ny kunnskap og nye erfaringer i Norge og i utlandet om skjev ressursfordeling, urettferdighet og utfordringer verdenssamfunnet står overfor. På seminaret «Reager på urett – aksjon på 1-2-3» vil Changemaker, Norges største ungdomsorganisasjon som kun jobber med utviklingspolitikk, veilede deltakerne gjennom prosessen fra en aksjonsidé til en gjennomført aksjon i Oslo siste dag på seminaret. Seminardeltakerne blir også oppfordret til å gjennomføre aksjonen på sin skole/lokalsamfunn i etterkant av seminaret. På seminaret vil deltakerne blant annet få gode aksjonstips og høre erfaringer Changemaker har gjort seg etter mange år med kampanjer og aksjoner for en mer rettferdig verden.

Skoler som er interessert i å delta kan melde på maks 4 elever + 1 lærer (totalt 5 personer) og det er første mann/kvinne til mølla da vi har begrenset med plasser. IU dekker seminarutgiftene, kost og losji. Reisen til/fra Holtekilen folkehøgskole dekkes av skolen selv.

Påmelding til internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet, Brita Phuthi innen 10. mars 2014: brita@folkehogskole.no

Mer informasjon og program kommer!