Program for Internasjonalt seminar 2013 er klart!

Årets Internasjonalt seminar for ansatte i folkehøgskolen 19.-20. september (Sund folkehøgskole) har fokus på undervisningsopplegg som tar opp globale tema, metode og utvikling av ressursbank.

 

Det blir mye erfaringsdeling mellom deltakerne, men også ny inspirasjon og utprøving av metoden "interaktiv refleksjon" ved dramapedagog og doktorgradstipendiat ved program for lærerutdanning ved NTNU, Kristian Nødtvedt Knudsen. Her kan du se hele programmet for Internasjonalt seminar 19.-20. september. Påmelding til brita@folkehogskole.no innen 10. september.