Ny internasjonal sekretær fra 1. august 2014

Brita Phuthi går ut i fødselspermisjon fra påske 2014 og Kristine E. Morton vikarierer som internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet fra 1. august 2014 til 1. april 2015.

Kristine har jobbet på Soltun folkehøgskole de siste 3 årene. Der har hun vært lærer på linjen "Backpack surprise" og siste året startet hun opp linjen "Ondskap". Kristine har master i Internasjonal utdanning og utvikling fra Oslo/Lusaka/Khartoum med hovedfokus på tverrkulturell kommunikasjon og HIV/AIDS. Hun har lenge vært engasjert globale tema gjennom ulike organisasjoner og frivillig arbeid.

Kristine gleder seg til å jobbe med folkehøgskolenes internasjonale engasjement og tilbyr skoleåret 2014/15 elevseminarer i Pedagogikk for de rike - et deltakende seminar som tar for seg sentrale og aktuelle nord/sør-spørsmål.

Folkehøgskolene kan gjerne ta kontakt med Kristine i august for skolebesøk.