Miljøsertifiseringer

Er det viktig for deg at din folkehøgskole har en grønn profil, verner om miljøet rundt deg og jobber for en bærekraftig utvikling lokalt og globalt? Da kan en miljøsertifisering av din folkehøgskole være et viktig verktøy for å synliggjøre og realisere målene om å være en grønn skole.

Miljøfyrtårn og Grønt Flagg

Per i dag (oktober 2012) er det seks folkehøgskoler som er Miljøfyrtårnsertifisert i Norge og den første skolen var Risøy folkehøgskole i 2008. Stiftelsen Miljøfyrtårn «tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig». Ved å sertifiseres som Miljøfyrtårn får man fokus på hvordan skolen drives og hva som kan gjøres mer energieffektivt, få ned forbruket og bli mer bevisst blant annet bruk av CO2 vennlige transportmidler. Å bli Miljøfyrtårnsertifisert er en relativt omfattende prosess, og Ringerike folkehøgskole skriver i heftet Att utbilda världsmedborgare! at «vi har investert mye tid i opplæring, forankring og oppfølging for å få hele personalgruppen til å trekke i samme retning». Men om det kreves tid og ressurser for å bli Miljøfyrtårn, får skolen mye igjen for det gode arbeidet og man ser tydelige resultater. Sunnmøre folkehøgskole skriver i same hefte; «Den viktigaste endringa har nok skjedd i haldningane til de tilsette og kva vi fokuserer på; det har vorte heilt naturleg å snakke om «miljøprofil» og «miljøtiltak» i det daglege og når personalet samlast til planlegging og evaluering.»Ved å bli Miljøfyrtårnsertifisert blir man mer bevisst konsekvensene av sine daglige handlinger og holdninger i forhold til miljøet og forbruk – noe elevene og besøkende også vil legge merke til.

En annen miljøsertifisering er Grønt Flagg, en sertifisering drevet av den internasjonale organisasjonen Foundation for Environmental Education (FEE). I Norge har de kontor i Kristiansand, og samarbeider med konsulenter i flere kommuner i Norge, som Bergen og Trondheim. Mens Miljøfyrtårn har hovedfokus på driften av skolen, fokuserer Grønt Flagg mer på det pedagogiske arbeidet for bærekraftig utvikling. Rapporteringsarbeidet for å bli Grønt Flagg er noe mindre enn for å bli Miljøfyrtårnsertifisert. For å få Grønt Flagg status må skolen bestemme seg for et tema hvert år (f.eks. avfallssortering) og lage en handlingsplan for skoleåret som sendes til FEE Norge. Aktivitetene gjennom skoleåret dokumenteres og når skoleåret er omme rapporterer man på de tiltakene man har gjennomført. Ved neste skolestart bestemmer man seg for et nytt tema, f.eks. interessekonflikter og internasjonal solidaritet, samtidig som man fortsetter det gode arbeidet og vanene man har innarbeidet i forholdet til det forrige skoleårets satsningsområde. Gjennom FEE kan man også få kontakt med andre skoler i utlandet (i over 50 land) og utveksle erfaringer om hverandres arbeid for en bærekraftig utvikling. Her kunne kanskje folkehøgskolereisen gått til en samarbeidsskole for å se hvordan de jobber?

Uansett hvilken miljøsertifisering man velger så kan en miljøsertifisering være en god gulrot for både ansatte og elever for å jobbe fram mot et felles mål – og så få synliggjort det arbeidet man gjør, noe som igjen vil inspirere til å fortsette det gode arbeidet. For mer informasjon om Miljøfyrtårn gå til www.miljofyrtarn.no og Grønt Flagg www.fee.no.