Synlige skritt mot synlige mål

Ny inspirasjon, nye pedagogiske verktøy og ideer, og ønsker om mer samarbeid mellom folkehøgskoler for utdanning for bærekraftig utvikling var noen av resultatene da et utvalg folkehøgskoleansatte og elever møttes hos Stiftelsen Idébanken 30. oktober. (foto: Vidar Skagen og Kristian Rolland (elev), Rønningen folkehøgskole).

Dette var det andre av to seminarer om utdanning for bærekraftig utvikling i folkehøgskolen, arrangert av Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen, i samarbeid med Stiftelsen Idébanken. I fjor sommer møttes representanter fra Ringerike, Rønningen, Holtekilen, Skjeberg og Arbeiderbevegelsens folkehøgskole for å kartlegge skolenes bærekraftige engasjement, og samtidig får ny inspirasjon og ideer til å fortsette arbeidet. I oktober møttes de samme skolene, bortsett fra sistnevnte, for å dele erfaringer fra siden sist de møttes, og få inspirasjon og verktøy til å fortsette å jobbe med grønn dannelse på skolene. På dette seminaret var vi også så heldige å ha med noen elever, slik at også elevperspektivet ble inkludert.

 

 

Elevengasjement

Folkehøgskolene som deltok har et ønske om å få mer og bedre fokus på grønn dannelse på sine skoler, og jobber på ulike måter for å nå disse målene. En felles erfaring er at det er avgjørende å få med ledelsen for å få satt arbeidet i fokus og i system. Ellers er det viktig med både ansatte og elever som engasjerer seg særlig i arbeidet, og er med som pådrivere. Vi ble alle inspirert av elev Elida Berentsen på Skjeberg folkehøgskole, som fortalte om facebook-gruppa på miljø og bærekraft, som nylig var blitt startet av en medelev på skolen. Flere elever på Skjeberg folkehøgskole har blitt medlem i gruppa, og første fysiske møte i gruppa skulle finne sted på kvelden etter seminaret. Dette var en gruppe som var initiert av elevene selv, uten noen oppfordring fra ansatte på skolen. Kanskje kan Skjebergs elever være med å inspirere elever på andre folkehøgskoler?

Gode eksempler

I tillegg til ny inspirasjon og kunnskap fra Mauricio Deliz i organisasjonen Change the world, fikk deltakerne nye pedagogiske verktøy (se ressursbank i venstre marg), og gode eksempler på konkrete tiltak ble utvekslet. Et forslag var å arrangere en miljødag hvor folkehøgskoleansatte- og elever besøker en annen folkehøgskole. Tema for dagen er bærekraftig utvikling og så kan man blant annet arrangere en vennskapelig konkurranse mellom skolene for økt motivasjon. Mauricio tipset om at man kan arrangere «Green Drinks» hvor tema for kveldskafeen er bærekraftig utvikling, kanskje med en gjesteforeleser og quiz? Skoler kan arrangere utvidet byttedag hvor man også reparerer ting, og kanskje selger ting til inntekt for et solidaritetsprosjekt? I tillegg kan skoler arrangere lavforbruksuke og fagdag for ansatte for å sette av tid til å få bærekraftfokus inn i årsplaner, fagplaner, kjøkkenet, renhold, økonomi – med andre ord; inkludert i alle områder av folkehøgskolens drift, og ikke som et tilleggstema eller enkelt dagstema.

Ny inspirasjon og åpne dører

Selv om forskning i dag tydelig viser at vi må gjøre drastiske endringer for å redusere klimagassutslippene, så er det likevel vanskelig å endre folks vaner og gjennomføre politiske endringer. Ett av målene med seminaret var å inspirere folkehøgskolene til å gå foran som gode eksempler, som tar klimautfordringene, verdens urettferdighet og skjev fordeling på alvor – både gjennom holdninger og handlinger. Deltakerne ga uttrykk for at seminaret bidrog med ny inspirasjon og ny bestemmelse – dette er en viktig sak! Som Vidar Skagen på Rønningen folkehøgskole sa: «Jeg kom til seminaret med håp om at dører ville åpnes, og det har de gjort. Jeg har fått nye ideer og vi fortsetter arbeidet!» Deltakerne opplevde det også som en styrke å komme sammen og knytte kontakter for å kunne dra lasset sammen. Og det er mye man kan gjøre som skole – ikke minst å inspirere andre!

(Elida Berentsen (elev) og Tore Bjerketvedt fra Skjeberge folkehøgskole i samtale med Karine Risnes ved Ringerike folkehøgskole om ideer til bærekraftige tiltak på skolene. Pedagogisk verktøy: "Bulls eye".)