Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling

NVL har nylig utgitt et hefte om den nordiske etterutdanningen "Kunnskap for bærekraftig utvikling". Utdanningen er støttet av Nordisk Ministerråd, og to kurs er gjennomført. Fra Norge har bl.a. fire folkehøgskoleansatte tatt utdanningen som gir 15 studiepoeng.

Heftet finner du her: https://issuu.com/nvlnordvux/docs/nordic_education_for_sustainability

Les mer om NVLs arbeid for bærekraftig utvikling her: http://nvl.org/hallbar-utveckling