Nordiske folkehøgskoler for nye bærekraftsmål

Folkehøgskoler i Norge, Sverige, Danmark og Finland er med på et Nordplusstøttet bærekraftprosjekt skoleåret 2015-16. FNs nye bærekraftsmål er i fokus og hvert land jobber med ulike pedagogiske metoder som skal bidra til økt kompetanse for en mer bærekraftig utvikling.

Her kan du lese om: Norges bidrag til nordisk folkehøgskoleprosjekt for FNs nye bærekraftsmål «Aksjonsforskning og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden»