Nå skal folkehøgskolene bli mer bærekraftige

Folkehøgskolene har inngått et samarbeid om å styrke læring og engasjement for en bærekraftig hverdag med Fremtiden i våre hender og professor Tom Tiller. Bergesensstiftelsen bidrar med økonomisk støtte. Målet er at skolene skal sende ut unge engasjerte ambassadører for bærekraftige samfunn tuftet på miljø, rettferdighet og folkestyre. Sund, Elverum, Sørlandet og Hurdal verk er pilot-skoler, og med tiden er alle skoler velkommen til å delta.

Les mer her