Invitasjon/påmelding Internasjonalt seminar 2016

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) ønsker ansatte i folkehøgskolen hjertelig velkommen til seminaret Etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement 1.-2. desember 2016 i Oslo. Seminaret retter seg til ansatte som er opptatt av globale utviklings- og miljøspørsmål.

IU legger opp til et seminar hvor vi får faglig påfyll og inspirasjon, samt mulighet til å dele erfaringer og ideer. Seminaret vil vi rette søkelys både på studiereisene og aktiviteter i Norge.

I løpet av seminaret har vi som mål å utarbeide noen «fjellvettregler» for globalt engasjement, som vi ønsker å spre i folkehøgskolen for å bidra til økt refleksjon, debatt og bevissthet omkring hvilke valg vi ansatte i folkehøgskolen tar når vi engasjerer oss og elevene.

Endelig program og mer informasjon legges ut på www.folkehogskole.no/iu, og sendes til deltakere så snart det er klart.

 

Praktisk informasjon:

Tid: Torsdag 1. desember kl. 10:00 (registrering fra kl. 10:00) -  Fredag 2. desember kl. 14:00.

Sted: Oslo, overnatting: Anker hotell, Storgata 55.

Deltakeravgift: kr. 1800 for twinrom, kr. 2100 for enkeltrom.

Deltaker dekker selv reiseutgifter.

Påmelding: Innen 15. november: https://goo.gl/forms/ulx8k9E9c3La8dH22

Påmeldingen er bindende.

Ta gjerne kontakt med Brita Phuthi, internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet, for spørsmål: brita@folkehogskole.no, tlf: 22 47 43 18.

Velkommen!