Program for seminar 31. mars-1. april er klart!

31. mars - 1. april blir det elevfokusert internasjonalt seminar på Holtekilen folkehøgskole (like utenfor Oslo), arrangert av Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen. Seminaret har fått navnet "Reager på urett - aksjon på 1-2-3!", og skal gi deltakerne innføring i prosessen fra ide til gjennomført aksjon om et globalt utviklingstema.

Changemaker, Norges største utviklingspolitiske ungdomsbevegelse, vil lede seminaret og skolere deltakerne i kampanjevirksomhet. Målet er å jobbe seg frem til aksjonen som skal holdes på Egertorget i Oslo 1. april. Deltakerne blir også oppfordret til å gjennomføre en lignende aksjon i sitt lokalsamfunn i etterkant av seminaret.

Program for seminaret "Reager på urett - aksjon på 1-2-3!"

Det er fremdeles noen få ledige plasser, men vær rask da påmeldingsfristen er 10. mars 2014! Folkehøgskoler kan melde på maks 4 elever + 1 ansatt. Påmelding til brita@folkehogskole.no