Bærekraftige folkehøgskoler

I juni møttes representanter fra fem folkehøgskoler til en workshop med fokus på bærekraftig utvikling i folkehøgskolen arrangert av Stiftelsen Idébanken og Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen. Sommerferien hadde startet for noen av deltakerne men det manglet slett ikke på engasjement, gode eksempler og nye ideer om hva folkehøgskolene gjør og kan gjøre for å bidra til bærekraftig utvikling.

Stiftelsen Idébanken har lang erfaring med å jobbe for en bærekraftig utvikling. Både ved å innhente eksempler på hva som allerede gjøres, men også med prosessbasert arbeid hvor deltakerne lærer av hverandre og får ny inspirasjon og nye ideer til hva man kan gjøre annerledes, mer eller mindre av for å bidra til bærekraftig utvikling. Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) har blant annet samarbeidet med Idébanken om «Balanseakten» for bærekraftige folkehøgskoler. Ønsket med denne workshopen var å igjen sette fokus på bærekraftig utvikling i folkehøgskolen og bidra med verktøy som kan hjelpe skolene i å systematisere og få oversikt over skolens bærekraftige arbeid.

Les mer om denne saken i neste utgave av Kristen Folkehøgskole og Folkehøgskolen i aug/sept. På bildet: F.v. Ottar Nesje og Vidar Skagen, Rønningen folkehøgskole, Brita Phuthi, internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet, Karine Risnes og Morten Eikenes, Ringerike folkehøgskole.