Norges første kristne Fairtrade-folkehøgskole

Torsdag 22. mars var linja Global Connection ved Stavern folkehøgskole på besøk hos Fairtrade Norge og fikk overlevert det synlige beviset på at de har blitt godkjent som Fairtrade-folkehøgskole. Stavern folkehøgskole er den 4. godkjente Fairtrade-folkehøgskolen, og den 1. kristne Fairtrade-folkehøgskolen i Norge.

IU var representert ved Brita Phuthi, og Marit Asheim fra IKF var tilstede for å dekke begivenheten som kommer på trykk i neste utgave av bladet Kristen folkehøgskole. Henning Johansen, skoleansvarlig i Fairtrade Norge, overrakte diplomet til Stavern folkehøgskole ved inspektør Jostein Tvedten. Det var Global Connection klassen til Kristin Opsahl Alvarez som har vært pådriveren for å oppfylle kriteriene for å bli Fairtrade-folkehøgskole hvor en gruppe elever på linja jobbet aktivt med å få med seg resten av skolen. Elever fra Global Connection sitter også i styringsgruppa for Fairtrade på Stavern folkehøgskole. Her kan du lese om saken på hjemmesiden til Stavern folkehøgskole. IU gratulerer!

(Global Connection linja med lærer Kristin O. Alvarez og inspektør Jostein Tvedten. Foto: Marit Asheim)