Jæren folkehøgskole for rettferdig handel

Folkehøgskolen på Jæren har nylig fått status som Fairtrade-skole, og har nå markert alle kaffe- og tekannene med Fairtrade-merket slik at alle på skolen får en daglig påminnelse. Skolen har i mange år vært opptatt av rettferdig handel og har i flere år hatt Fairtrade kaffe, te og juice på skolen.

- I forbindelsen med at skolen i år deltar i Bærekraft-prosjektet i folkehøgskolen, så fant vi ut at det var på tide å formalisere vår holdning til Fairtrade, forteller rektor Dag Folkvord. Søknad ble sendt og 29. februar ble skolen godkjent som den 17. Fairtrade-folkehøgskolen i Norge.

Begivenheten ble markert med alle elevene og på bildet kan vi se stolte mottakere av diplomet. F.v. Internatleder Anne Grete G Mo, elevrådsleder Julie A. Hovland, primus motor i Bærekraftprosjektet fra elevene Julia F. Brendehaug og kjøkkenleder Modhild Meland.

- For oss som ønsker å bruke Fairtrade-produkter, så er utfordringen at det er lite produkter på markedet for storhusholdninger, forteller Folkvord. - Vi håper derfor at alle skoler blir med og etterspør slike varer hos grossistene, slik at de ser at det er etterspørsel. Om alle folkehøgskoler bidrar, så blir det et visst press på leverandørene!

IU gratulerer!