Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU)

Internasjonalt Utvalg er et rådgivende og tilretteleggende organ under Folkehøgskolerådet i Norge. Folkehøgskolerådet er folkehøgskolenes politiske organ. Her er skolene og organisasjonene representert, og rådet forvalter folkehøgskolenes interesser. Internasjonalt Utvalg (IU) arbeider, gjennom informasjons- og opplysningsarbeid, for at folkehøgskolene skal bidra til å skape en mer bærekraftig utvikling og rettferdig verden.

For mer informasjon om folkehøgskolene: www.folkehogskole.no


Siste nytt fra IU:

Internasjonalt seminar 10. september 2019

IU arrangerer i år Internasjonalt seminar for ansatte i folkehøgskolen tirsdag 10. september i Oslo-området. Tema for årets seminar er "Hvordan videreutvikle folkehøgskolenes internasjonale engasjement?"

Les mer

Brita Phuthi tilbake som internasjonal sekretær

Fra 1. mai er Brita Phuthi tilbake som internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet og leder av Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen.

Les mer

Internasjonalt seminar 7. og 8. desember 2017 Oslo

Velkommen til internasjonalt seminar 2017

Årets tema er Bærekraftig reiselykke og Internasjonalt Utvalg 35-årsdag!
Vi kommer til å legge til rette for erfaringsdeling og diskusjoner rundt Globalvettreglene i praksis og studiereisen. Vi vil også feire at IU er 35 år, med et historisk tilbakeblikk.

Les mer

Ny internasjonal sekretær

Judith Klein (41) er tilsatt i halv stilling som internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet fra 1. oktober 2017. Hun har 20 års erfaring med globale miljø- og utviklingsspørsmål fra utviklingsbransjen, samt lærer på ungdomsskole, videregående og barneskole. Nå kommer hun fra RORG-samarbeidet. Brita Phuthi går ut i svangerskapspermisjon.

Les mer

Internasjonalt seminar 7.-8. desember 2017

IU arrangerer Internasjonalt seminar 7.-8. desember 2017 for ansatte i folkehøgskolen. Seminaret blir holdt på Anker hotell i Oslo.

Les mer

Globaltvettreglene - et pedaogisk verktøy

Så flott at Folkehøgskolene har utviklet Globalvettregler – for globalt engasjement i aktivitet og reise! Igjen bekreftes det at Folkehøgskolene tar sitt samfunnsansvar på alvor, og er en viktig bidragsyter til folkeopplysning, dannelse og globalt medborgerskap!

Les mer

Globalvettreglene er ferdigsstilt

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) er stolte over å kunne presentere Globalvettreglene – for globalt engasjement i aktivitet og reise.

Les mer

Forskningsbasert kortfilm om klima

Kortfilmen "Fuck fossils – en framtid du ikke vil ha" er en fiksjonsfilm rettet mot ungdom der alt er basert på klimaforskning. Til filmen er det også utarbeidet undervisningsmateriale til bruk i skolen.

Les mer

Molde folkehøgskole har blitt Fairtrade-skole

Molde er første folkehøgskole i 2017 som får status som Fairtrade-skole, og er nummer 19 i rekken Fairtrade-folkehøgskoler totalt. Molde er en folkehøgskole som engasjerer seg for en mer rettferdig verden på flere måter, og rektor, Helge Kjøll jr., er svært glad for at de nå har blitt en Fairtrade-skole.

Les mer

Utkast til globalvettregler

Fjellvettreglene ble utarbeidet for å forebygge ulykker til fjells. Globalvettreglene har også til hensikt å forebygge. Om ikke med kart og kompass, så gjennom regler som kan bidra til økt refleksjon og bevissthet rundt valg og prioriteringer vi tar når vi engasjerer oss for en bedre verden.

Les mer

Vellykket integrering på folkehøgskole

NRK besøkte Ringerike folkehøgskole før jul, hvor 8 unge flyktninger er elever i inneværende skoleår. Både skolen, kommunen og elevene er svært fornøyde.

Les mer

Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling

NVL har nylig utgitt et hefte om den nordiske etterutdanningen "Kunnskap for bærekraftig utvikling". Utdanningen er støttet av Nordisk Ministerråd, og to kurs er gjennomført. Fra Norge har bl.a. fire folkehøgskoleansatte tatt utdanningen som gir 15 studiepoeng.

Les mer

Høgtun = Fairtrade-folkehøgskule

Høgtun folkehøgskole har i mange år engasjert seg for ei betre verd, og i haust fekk skolen status som Fairtrade-folkehøgskule.

Les mer

Program og invitasjon internasjonalt seminar 2016

1. - 2. desember 2016 inviterer IU ansatte i folkehøgskolen til internasjonalt seminar. Årets tema er "Etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement".

Les mer

Artikkelserie om etiske utfordringer

Skoleåret 2016-17 setter IU fokus på etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement. Dette gjøres blant annet gjennom en artikkelserie i de to folkehøgskolebladene "Kristen Folkehøgskole og "Folkehøgskolen".

Les mer

Invitasjon/påmelding Internasjonalt seminar 2016

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) ønsker ansatte i folkehøgskolen hjertelig velkommen til seminaret Etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement 1.-2. desember 2016 i Oslo.
Seminaret retter seg til ansatte som er opptatt av globale utviklings- og miljøspørsmål.

Les mer

Flyktninger på folkehøgskole

Aftenposten har laget en sak om at Vestre Aker bydel i Oslo kommune sliter med å skaffe nok boliger til flyktninger, men at Rønningen folkehøgskole i nabobydelen har fire ledige plasser. "Rektor Svein Harsten er glad for at skolen tok imot fire mindreårige enslige flyktninger og bosatte dem hos seg selv. Etter å ha lest Aftenpostens sak om at enkelte bydeler i Oslo ikke har klart å bosette nok flyktninger, er han åpen for å ta imot enda flere."

Les mer

Nye medlemmer av IU høsten 2016

Vi takker for innsatsen til Kristine E. Morton (FHS Nord-Norge) og Geir Prøven (Elverum FHS) og ønsker velkommen til Jakob Steenberg Thompson (Sund FHS), Tommy van Pelt (Agder FHS) og til fast vikar høsten 2016, Silje Ødegård (Fredly FHS). I tillegg er Roseane dos Reis (Fana FHS) valgt som vararepresentant for Folkehøgskoleforbundet. Her følger en liten presentasjon av de nye medlemmene:

Les mer

Global Storytellers - danske fhs deler historier

Folkehøgskolenes forening i Danmark (FDD) er blant aktørene som står bak nettsiden www.globalstory.dk. "Global Storytellers is an international joint project for Danish folk high schools. First and foremost it’s about learning more about the world and telling stories addressing both mind and heart." Her finner man historier om og av mennekser fra hele verden til inspirasjon og provokasjon.

Les mer

Vi ser at det nytter!

Hvordan klarer 120 folkehøgskoleelever å samle inn 1,5 millioner kroner i bistandspenger i løpet av et skoleår? Ved Sagavoll folkehøgskole i Gvarv setter elevene stadig nye innsamlingsrekorder.

Les mer

Nordens folkehøgskoler for bærekraftsmålene

Nordisk Folkehøgskoleråds vårkonferanse i april 2016 resulterte i en uttalelse som er tydelig på at folkehøgskolene kan og vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, Agenda 2030. Nordiske folkehøgskoler har i løpet av inneværende skoleår jobbet med temaet i undervisning og drift og møttes i Kungälv for å dele erfaringer.

Les mer

Jæren folkehøgskole for rettferdig handel

Folkehøgskolen på Jæren har nylig fått status som Fairtrade-skole, og har nå markert alle kaffe- og tekannene med Fairtrade-merket slik at alle på skolen får en daglig påminnelse. Skolen har i mange år vært opptatt av rettferdig handel og har i flere år hatt Fairtrade kaffe, te og juice på skolen.

Les mer

Nansen skolen har fått Fairtrade-status

Fredag 11. mars fikk Nansen skolen det synlige beviset på at skolen har fått status som Fairtrade-folkehøgskole. Lars Giæver fra Lillehammer kommunes Fairtrade-utvalg (til venstre) og ordfører Espen Johnsen (til høyre) stod for overrekkelse av diplomet til en stolt rektor, Unn Irene Aasdalen.

Les mer

Nordiske folkehøgskoler for nye bærekraftsmål

Folkehøgskoler i Norge, Sverige, Danmark og Finland er med på et Nordplusstøttet bærekraftprosjekt skoleåret 2015-16. FNs nye bærekraftsmål er i fokus og hvert land jobber med ulike pedagogiske metoder som skal bidra til økt kompetanse for en mer bærekraftig utvikling.

Les mer

Unge flyktninger på folkehøgskole

Like før jul ble det klart at folkehøgskolene åpner dørene for over 280 mindreårige flyktninger, og allerede denne uka er det skolestart for flere av dem. Fire 17-åringer fra Eritrea er nå i gang med sitt skoleår på Rønningen folkehøgskole i Oslo.

Les mer

Arbeiderbevegelsen Fairtrade-folkehøgskole

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole fikk 23. november 2015 status som Fairtrade-folkehøgskole. Skolen i Ringsaker ble godkjent som den 14. Fairtrade-folkehøgskolen i Norge.

Les mer

Program for Internasjonalt seminar 2015

Programmet for Internasjonalt seminar 26.-27. november 2015, for ansatte i folkehøgskolen, er nå klart!

Les mer

Statsbudsjettet - et svik mot sivilsamfunnet

- Regjeringens forslag til dramatiske kutt i støtten til sivilsamfunnet over utviklingsbudsjettet er svært overraskende i lys av budsjettforliket i fjor. I tillegg til å innebære enda en omkamp med både støttepartiene og sivilsamfunnet fremstår forslaget som et svik mot sivilsamfunnet, demokratiet og ikke minst arbeidet med oppfølging av FNs nye bærekraftsmål, sier styreleder i RORG-samarbeidet, Andrew Kroglund.

Les mer

Folkehøgskolene åpner dørene for flyktnigner

Flyktningebølgen fra krigsherjede Syria og andre nærliggende områder har skapt et sterkt engasjement blant elever og lærere på folkehøgskoler i Norge. Nå legger flere folkehøgskoler til rette for å ta imot flyktninger.

Les mer

Internasjonalt seminar i Oslo 26.-27. november

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) inviterer til Internasjonalt seminar i Oslo 26.-27. november 2015 med temaet «Læring for bærekraftig utvikling», for ansatte i folkehøgskolen.

Les mer

Fremtidens skole i et globalt perspektiv?

Vi ønsker med dette å invitere til et uformelt frokostmøte for mulige felles innspill til Ludvigsenutvalgets NOU: Fremtidens skole. Ludvigsen-utvalget har jobbet i to år med å gjøre rede for hva som blir viktig å lære i fremtidens skole.Hva mener dere er viktig å lære i et perspektiv på 20–30 år? Sees fremtidens skole i et globalt nok perspektiv?

Les mer

Holtekilen folkehøgskole = Grønt Flagg

Under skolens offisielle avslutning for skoleåret 2014-15 markerte Holtekilen folkehøgskole sitt engasjement for bærekraftig utvikling ved å fire det norske flagget og heise skolens Grønt Flagg.

Les mer

Elevinitiativ for lokalsamfunnsarbeid i Ørsta

Etter inspirasjon frå Stavern folkehøgskule si «Lavforbruksveke» fekk Adventura Afrika-klassen skuleåret 2013-14, på Møre folkehøgskule, i oppgåve å klare seg i ei veke med minst mogleg forbruk av vatn, mat, strøm kle osv. Elevane vart svært engasjert, og dette resulterte i at valfaga «eldrebølgen» og «flyktningehjelpen» kom i gang same skuleår.

Les mer

Nyskapende interaktivt undervisningsopplegg

En hel dag med dypdykk i globale temaer, med spenning, utfordringer og overraskelser via sms, laptop og rollespill. Og ikke minst mye kaffe. Det interaktive undervisningsopplegget ToughRoad byr på en unik måte å lære på, gjennom at deltagerne selv kastes inn i en for mange ukjent bit av virkeligheten.

Les mer

Fremtidens skole i et globalt perspektiv?

Les innlegget til Brita Phuthi, internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet og Judith Klein i RORG-samarbeidet på Nye meninger i Dagsavisen 15. juni 2015 (nett):

"I dag legger Ludvigsenutvalget frem sine anbefalinger for fremtidens skole. Vi håper fremtidens skole sees i et globalt perspektiv!"

Les mer

Bærekraftig seminar - en oppsummering

Vedlagt følger en link til en oppsummering fra seminaret om bærekraft, samt presentasjonene til foredragsholderne.
Foredragsholdere var blant annet fra Regnskogfondet, Øko-landsbyen i Hurdal, Fairtrade Norge m.m.

Les mer

Folkhögskolor blir centra för omställning

Folkhögskolor kan spela en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det är grundtanken bakom ett projekt där folkhögskolorna i Ljungskile och Karlskoga har varit med. Nu vill de stärka samarbetet med andra, som kommuner och miljöorganisationer.

Les mer

Nå skal folkehøgskolene bli mer bærekraftige

Folkehøgskolene har inngått et samarbeid om å styrke læring og engasjement for en bærekraftig hverdag med Fremtiden i våre hender og professor Tom Tiller. Bergesensstiftelsen bidrar med økonomisk støtte. Målet er at skolene skal sende ut unge engasjerte ambassadører for bærekraftige samfunn tuftet på miljø, rettferdighet og folkestyre. Sund, Elverum, Sørlandet og Hurdal verk er pilot-skoler, og med tiden er alle skoler velkommen til å delta.

Les mer

Internasjonalt seminar 20-21.november 2014

Internasjonalt utvalg inviterer til seminar på Nestor Seniorutvikling, Melsomvik.
Seminaret er gratis, men reise dekkes av den enkelte deltaker/skole.
Velkommen til seminar!

Les mer

Underskrifter for mer etikk i Oljefondet

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) sender nå rett før påske vel 300 underskrifter til Finansminister Siv Jensen med krav om mer etikk i Oljefondet. Underskriftene ble samlet inn av folkehøgskolestudenter som deltok på seminaret "Reager på urett - aksjon på 1-2-3!" 31. mars - 1.april. I løpet av seminaret, som IU arrangerte i samarbeid med Changemaker, planlagte og forberedte deltakerne en aksjon som ble gjennomført på Egertorget i Oslo 1. april.

Les mer

Fyrste Fairtrade-folkehøgskule i Sogn og Fjordane

Torsdag 10. april 2014 vart Sogndal godkjent som Sogn og Fjordane sin fyrste Fairtrade-folkehøgskule, og som nummer 11 i rekka av Fairtrade-folkehøgskular i Noreg. Sogndal folkehøgskule brukar no Fairtrade-merka kaffe, te og sukker til tilsette og elevar. IU gratulerar!

Internasjonalt seminar 2014

IU arrangerer Internasjonalt seminar torsdag 20. - fredag 21. november 2014. Mer informasjon og program kommer i august.

Ny internasjonal sekretær fra 1. august 2014

Brita Phuthi går ut i fødselspermisjon fra påske 2014 og Kristine E. Morton vikarierer som internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet fra 1. august 2014 til 1. april 2015.

Les mer

Ta etikken på alvor!

Tirsdag 1. april laget 50 folkehøgskolestudenter fra ni ulike folkehøgskoler bursdagsfest på Egertorget i Oslo for etikken i Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet).

Les mer

Fredly: 10. Fairtrade-folkehøgskole i Norge!

24. februar 2014 ble Fredly godkjent som Norges 10. Fairtrade-folkehøgskole! Skolen har lenge hatt et ønske om å bli Fairtrade-folkehøgskole, men hadde en utfordring med å finne leverandører som kunne levere Fairtrade-merkede produkter. At folkehøgskoler velger å jobbe for å bli Fairtrade-skole bidrar nettopp til å legge press på forhandlere til å øke tilbudet av Fairtrade-varer.

Les mer

Program for seminar 31. mars-1. april er klart!

31. mars - 1. april blir det elevfokusert internasjonalt seminar på Holtekilen folkehøgskole (like utenfor Oslo), arrangert av Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen. Seminaret har fått navnet "Reager på urett - aksjon på 1-2-3!", og skal gi deltakerne innføring i prosessen fra ide til gjennomført aksjon om et globalt utviklingstema.

Les mer

Sund godkjent som Fairtrade-folkehøgskole

I desember i fjor (2013) ble Sund folkehøgskole godkjent som Fairtrade-folkehøgskole, som den 9. ende i rekken av folkehøgskoler i Norge som synliggjør sitt globale engasjement ved å servere ansatte og elever på skolen et utvalg Fairtrade-merkede produkter.

Les mer

Den glokale folkehøgskulen

Eitt av dei sju seminara deltakarane på Rektormøtet i januar kunne velje å delta på var seminaret «Den glokale folkehøgskulen». Her vart rektorane utfordra på korleis dei som leiarar kan bidra til å skape ei berekraftig utvikling, og om folkehøgskulane i Noreg kan samlas om eitt felles mål eller ei felles forplikting når det gjeld glokale (globale og lokale) utfordringar.

Les mer

IUs jubileumshefte gratis!

Jubileumsheftet til IU, "Folkehøgskolenes internasjonale engasjement" er nå gratis og kan bestilles gjennom IU på e-post: iu@folkehogskole.no. Her kan man lese om det mangfoldet som finnes av internasjonalt engasjement på folkehøgskolene, og både elever og ansatte har bidratt med tekst og bilder. Tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen har skrevet velkomsthilsnen.

Nytt IU medlem

Ola Mo, inspektør og fagutviklingsleder ved Viken folkehøgskole, har tatt over som IU medlem etter at Marte Skauen (Haugetun fhs) gikk ut i permisjon. Ola Mo har de siste årene jobbet som musikklærer på Viken folkehøgskole og har vært engasjert i Vikens internasjonale arbeid gjennom flere år.

Les mer

Reager på urett - aksjon på 1-2-3!

31. mars - 1. april arrangerer Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen et elevfokusert Internasjonalt seminar på Holtekilen folkehøgskole, like utenfor Oslo. Elever og ansatte i folkehøgskolen inviteres til to dager sammen med Changemaker som skal veilde deltakerne gjennom prosessen fra en aksjonsidé til en gjennomført aksjon i Oslo på siste seminardag.

Les mer

Meir synleg i samfunnsdebattar

Korleis kan folkehøgskulen verte meir synleg i samfunnsdebattar? Éin veg å gå er å delta i avisdebattar, både i papirutgåver og på nett, men det er ikkje alltid lett å kome gjennom nålauget til dei store avisene. Difor arrangerte Internasjonalt Utval for folkehøgskulen (IU) nyleg skrivekurset «Frå idé til tekst –for globalt engasjerte folkehøgskuletilsette». På kurset fekk deltakarane både nyttige tips og råd, og kom i gang med skriving av eigne kronikkar.

Les mer

Folkehøgskoler som glokale omstillingssentre

I oktober møttes svenske, norske og danske folkehøgskoler og miljøorganisasjoner på Ljungskile folkehøgskole for å se på hvordan folkehøgskoler i Norden kan bli glokale omstillingssentre. Fokuset for prosjektets tredje samling var skolenes handlingsplaner og pedagogiske verktøy.

Les mer

Synlige skritt mot synlige mål

Ny inspirasjon, nye pedagogiske verktøy og ideer, og ønsker om mer samarbeid mellom folkehøgskoler for utdanning for bærekraftig utvikling var noen av resultatene da et utvalg folkehøgskoleansatte og elever møttes hos Stiftelsen Idébanken 30. oktober. (foto: Vidar Skagen og Kristian Rolland (elev), Rønningen folkehøgskole).

Les mer

Fairtrade diplom til Risøy folkehøgskole

På Informasjonskontor for kristen folkehøgskoles rektorfoum 6. november fikk Risøy folkehøgskole, ved rektor Per Kristiansen, overlevert Fairtrade-folkehøgskole diplomet.

Les mer

Fairtrade på Folkehøgskolekontoret

Folkehøgskolerådet har, sammen med kontorfellesskapet i Øvre Voll gate, inngått rettferdig kaffe-, te- og snacksavtale med Friends Fair Trade. Diplomet henger som synlig bevis på at folkehøgskoleorganisasjonene engasjerer seg for en mer rettferdig verden gjennom å støtte rettferdig handel.

Les mer

Program for skrivekurs 28. november er klart!

Programmet for skrivekurset 28. november er nå klart, og kurset åpnes av Erik Tornes, debattleder i Aftenposten. Prisen på kurset er også nedsatt fra 500kr til 200kr!

Les mer

Invitasjon til skrivekurs 28. november i Oslo

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) ønsker alle skrivelystne, globalt engasjerte samfunnsaktører (ansatt i folkehøgskolen) velkommen til skrivekurset «Fra idé til tekst» 28. november i Oslo.

Les mer

IUs fagfellerapport

I løpet av skoleåret 2012-2013 har Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) gjennomført en fagfelleprosess i regi av RORG-samarbeidet. I løpet av prosessen har IUs medlemmer hatt flere møter og IU arrangerte også en større fagdag i februar i år med fokus på folkehøgskolenes internasjonale engasjement. Rapporten fra fagfelleprosessen er nå klar.

Les mer

Internasjonalt Utvalgs jubileumshefte

18. septebember ble IUs jubileumshefte levert på folkehøgskolekontoret og vil i løpet av få dager bli distribuert ut til alle folkehøgskolene i Norge.

Les mer

Program for Internasjonalt seminar 2013 er klart!

Årets Internasjonalt seminar for ansatte i folkehøgskolen 19.-20. september (Sund folkehøgskole) har fokus på undervisningsopplegg som tar opp globale tema, metode og utvikling av ressursbank.

Les mer

Internasjonalt seminar 2013

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) inviterer ansatte i folkehøgskolen som jobber med globale tema til Internasjonalt seminar ved Sund folkehøgskole 19.-20. september 2013. Seminaret vil fokusere på undervisningsopplegg som tar opp globale tema, metode og utvikling av ressursbank. Målet er å dele erfaringer, samt å få tips og ideer til hvordan man kan lage gode undervisningsopplegg. Påmeldte deltakere vil bli bedt om å dele to opplegg til ressursbank på forhånd. Mer informasjon og program kommer i august. Påmelding innen 10. september til brita@folkehogskole.no.

Folkehøgskolenes internasjonale engasjement

1. august var det 30 år siden Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) ble opprettet. Dette markerer IU med å utgi heftet «Folkehøgskolenes internasjonale engasjement» i september. Her blir det både fokusert på hva som har skjedd i løpet av de 30 årene, men mest på hva som finnes av internasjonalt engasjement på skolene i dag. Det vil være bidrag fra både elever og ansatte og målet er å gi en oversikt over det mangfoldet som finnes av internasjonalt arbeid på folkehøgskolene. Heftene vil bli distribuert til alle folkehøgskolene i Norge så snart heftet er trykket og klart.

Skuffende av utviklingsministeren

Under landsmøtet til Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) i Molde 28.-31. mai 2013 ble det avholdt et åpent seminar med temaet «Utdanning skaper utvikling». Hovedinnlegget på seminaret ble holdt av den tidligere britiske statsministeren Gordon Brown.

Les mer

Brown og Bondevik om utdanning og utvikling

Gordon Brown, tidligere britisk statsminister, og Kjell MagneBondevik deltok på et seminar i Molde 29. mai, i regi av Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF). En fullsatt Bjørnsonsal på Ricahotel Seilet fulgte spent det åpne seminaret kalt «Utdanning skaper utvikling».

Les mer

Tea Time besøk på din folkehøgskole?

Mer enn fem hundre teselskaper har vært holdt etter at Antirasistisk Senter startet kampanjen "Tea Time" for at muslimer og ikke-muslimer skulle bli kjent med hverandre. Mange folkehøgskoler har allerede samarbeid i lokalsamfunnene for å fremme integrering og kulturforståelse, men for dem som ønsker en ny vri på samarbeidet eller å åpne for møter med mennesker med annen kulturell eller religiøs bakgrunn, kan Tea Time være løsningen.

Les mer

Ringerike fhs resertifisert som Miljøfyrtårn

IU gratulerer Ringerike folkehøgskole med godkjenningen som kom like før vinterferien!

Les mer

Kjøttfri mandag på folkehøgskoler

Framtiden i våre hender og Grønn Hverdag har kontaktet alle folkehøgskolene i landet, og oppfordret dem til å innføre «Kjøttfri mandag». Flere skoler har allerede sluttet seg til kampanjen, deriblant Fosen, Nordmøre, Høgtun, Rønningen og Åsane folkehøgskole.

Les mer

Invitasjon til seminar og panelsamtale 11.02.13

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) inviterer til et deltakende seminar om «Dannelse, global medborger og folkehøgskolen» mandag 11. februar 2013 kl. 10:00-19:00 på Cafeteateret i Oslo. Seminaret er en viktig del av IUs fagprosess med RORG-samarbeidet, og skal gi innspill og danne grunnlag for IUs videre arbeid i folkehøgskolebevegelsen.

Les mer

Grenland, årets første Fairtrade-folkehøgskole

Torsdag 24. januar ble Grenland godkjent som årets første Fairtrade-folkehøgskole, og nummer 8 i rekken av Fairtrade-folkehøgskoler i Norge. Grenland folkehøgskole serverer nå Fairtrade-merket kaffe, te og sukker til elever og ansatte.

Les mer

Globalt medborgerskap i folkehøgskolen

Hva er globalt medborgerskap? Hvordan kan vi være med å danne globale medborgere i folkehøgskolen? Hva gjøres på folkehøgskolene i dag og hva kan vi gjøre annerledes, mer eller mindre av for å bidra til bærekraftig utvikling i folkehøgskolen? Dette var noen av spørsmålene vi diskuterte i løpet av de to dagene rundt 50 elever og 20 ansatte i folkehøgskolen møttes på Internasjonalt seminar 22.-23. november.

Les mer

Nye medlemmer i IU

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen fikk i september grønt lys fra Folkehøgskolerådet om å utvide IU med to nye medlemmer. Brita Phuthi (internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet), Anders Hals (Sund Fhs) og Marte Skauen (Haugetun Fhs) utgjør nå IU sammen med våre to nye medlemmer Karine Risnes (Ringerike Fhs) og Ato Owusu-Addo (Borgund Fhs).

Les mer

Program for internasjonalt seminar 22.-23.november

Programmet for internasjonalt seminar er klart! Det blir to spennende dager med mange interessante foredrag og diskusjoner. Temaet er "Globalt medborgerskap i folkehøgskolen".

Les mer

Miljøsertifiseringer

Er det viktig for deg at din folkehøgskole har en grønn profil, verner om miljøet rundt deg og jobber for en bærekraftig utvikling lokalt og globalt? Da kan en miljøsertifisering av din folkehøgskole være et viktig verktøy for å synliggjøre og realisere målene om å være en grønn skole.

Les mer

Åsane godkjent som Fairtrade-folkehøgskole!

Torsdag 4. oktober ble Åsane folkehøgskole godkjent som den 6. Fairtrade-folkehøgskolen i Norge. Diplomet ble overrakt til rektor Bjørn Berentsen (med diplomet) under Hordalandsmøtet mandag 8. oktober.

Les mer

INGEN LEDIGE PLASSER: Internasjonalt seminar

I dag (2.oktober) ble de siste plassene til Internasjonalt seminar i november tatt og vi har nå ca. 70 påmeldte deltakere, både elever og ansatte i folkehøgskolen. Årets tema for seminaret er "Globalt medborgerskap i folkehøgskolen".

Globalt medborgerskap i folkehøgskolen

Årets internasjonale seminar, arrangert av IU med støtte fra Folkehøgskolerådet og Norad, finner sted 22.-23. november ved Norsk senter for seniorutvikling i Melsomvik (like ved Tønsberg). Tema for årets seminar er "Globalt medborgerskap i folkehøgskolen".

Les mer

Norges ferskeste Fairtrade-folkehøgskole

Rønningen folkehøgskole på Kjelsås i Oslo er Norges femte Fairtrade-folkehøgskole!
Rønningen folkehøgskole er en internatskole med plass til 173 elever og ligger på Kjelsås i Oslo. Skolen har satset på Fairtrade-merket kaffe fra August 2012 og kaffen fra Joh. Johanson har blitt veldig godt mottatt av både ansatte og elever.

Les mer

Ny bok: Reisens pedagogikk

Boka er et resultat av Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) -prosjektet ”Reisens pedagogikk”. En artikkelsamling der prosjektdeltakere fra seks skoler, Norsk Folkehøgskolelag og Internasjonalt Utvalg har skrevet artikler om ulike sider ved folkehøgskolereisingen.

Les mer

Bærekraftige folkehøgskoler

I juni møttes representanter fra fem folkehøgskoler til en workshop med fokus på bærekraftig utvikling i folkehøgskolen arrangert av Stiftelsen Idébanken og Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen. Sommerferien hadde startet for noen av deltakerne men det manglet slett ikke på engasjement, gode eksempler og nye ideer om hva folkehøgskolene gjør og kan gjøre for å bidra til bærekraftig utvikling.

Les mer

Stavern fhs utfordrer kommune til å bli Fairtrade

I Østlands-Posten utgave onsdag 25. april skriver lokalavisen om Stavern folkehøgskole som ble Norges fjerde og første kristne Fairtrade-folkehøgskole. I intervjuet med skolen utfordrer Stavern folkehøgskole Larvik kommune til å bli Fairtrade-kommune.

Les mer

Internasjonalt seminar 2012

Internasjonalt seminar blir hvert år arrangert av IU hvor vi tar opp aktuelle Nord/Sør tema. I år som i fjor arrangeres internasjonalt seminar ved Norsk senter for seniorutvikling i Melsomvik og datoene er 22.-23. november. Elever og ansatte i folkehøgskolen er velkommen til å delta, så hold av datoene og følg med for oppdateringer og program!

Norges første kristne Fairtrade-folkehøgskole

Torsdag 22. mars var linja Global Connection ved Stavern folkehøgskole på besøk hos Fairtrade Norge og fikk overlevert det synlige beviset på at de har blitt godkjent som Fairtrade-folkehøgskole. Stavern folkehøgskole er den 4. godkjente Fairtrade-folkehøgskolen, og den 1. kristne Fairtrade-folkehøgskolen i Norge.

Les mer

To nye Fairtrade-folkehøgskoler

IU gratulerer Hardanger som 2. og Elverum som 3. godkjente Fairtrade-folkehøgskole i Norge!

Les mer

Norges første Fairtrade-folkehøgskole

IU gratulerer Ringerike folkehøgskole som Norges første Fairtrade folkehøgskole!

Les mer

Nyhet:Fairtrade Folkehøgskole

Internasjonalt utvalg i folkehøgskolen (IU) har i samarbeid med Fairtrade Norge utarbeidet kriterier for å bli sertifisert som Fairtrade-folkehøgskole.

Les mer

Pedagogikk for de Rike på Ringerike fhs

Torsdag 17. november var Brita Phuthi på besøk ved Ringerike Folkehøgskole for å sette fokus på hvordan vi i Norge lever våre liv og hvilke konsekvenser det får for oss selv og andre i verden.

Les mer

Att utbilda världsmedborgare!

Et samarbeid mellom nordiske folkehøgskoler har resultert i heftet "Att utbilda världsmedborgare!" hvor nordiske folkehøgskolelærere inspirerer til pedagogisk arbeid med fokus på bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap.

Les mer

FULL PÅMELDING: Internasjonalt seminar 2011

Vi hadde 70 påmeldte deltakere til årets internasjonale seminar, og er veldig fornøyd med interessen for seminaret!

Les mer

Ny Internasjonal sekretær fra 1.september 2011

Brita Phuthi overtar etter Terje R. Johansen som internasjonal sekretær for Folkehøgskolerådet 1. september 2011.

Les mer