Pedagogikk for de rike

Pedagogikk for de rike (PfR) er et folkehøgskoleprosjekt som tar i bruk utradisjonelle metoder for å minske skillet mellom Nord og Sør. Med PfR vil vi rette blikket mot de rike og de utfordringene livsstilen vår skaper: Hva kan vi i den økonomisk rike delen av verden gjøre for at vår felles globale framtid skal bli best mulig? Pedagogikk for de rike - hefte

Kontakt internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet om du ønsker å få besøk med undervisning i PfR!