Att utbilda världsmedborgare

Det Nordiske Folkehøgskolerådet, i samarbeid med Nordplus, har gitt ut et hefte om hvordan folkehøgskoler i Norden er med på å utdanne verdensmedborgere. Spørsmålet om hva som må til for at ungdommer får en global identitet og bevissthet har mange svar, og noen av svarene finnes i de mange gode eksemplene på hvordan nordiske folkehøgskoler jobber for å skape dette.

Prosjektet som har resultert i heftet «Att utbilda världsmedborgare!» har pågått mellom 2010 og 2011 og alle prosjektdeltakerne utvekslet erfaringer under den globale voksenopplæringskonferansen «A world worth living in» i Malmö i juni 2011. Prosjektgruppen har bestått av representanter fra folkehøgskoler i Finland, Norge, Sverige og Danmark som alle har bidratt med tekster til heftet. Forskere og representanter fra det sivile samfunnet har også bidratt med refleksjoner rundt hvordan vi utdanner verdensmedborgere. Benton Wolgers, som jobber ved Røde Kors folkehøgskole i Sverige, har vært prosjektleder.

Gjennom heftet «Att utbilda världsmedborgare!» får du et innblikk i hvordan nordiske folkehøgskoler jobber med å utdanne verdensmedborgere med fokus på kulturmøtet, medborgerskapet, bærekraftighet og likestilling. Kanskje kan dette heftet være med på å skape nye diskusjoner og inspirere til å følge noen av de gode eksemplene på hvordan vi konkret kan utdanne verdensmedborgere. 

HEFTE