Stipend

I utgangspunktet får ikke utenlandske statsborgere stipend og lån fra Statens Lånekasse i Norge. Unntak fra denne regelen kan man finne på www.lanekassen.no.  

Noen skoler tilbyr også ”friplasser” til utenlandske elever. Det vil si at skolen tilbyr en plass til en utenlandsk elev hvor de fleste kostnadene er dekket. Informasjon om hvilke skoler som har dette kan fås ved henvendelse til de to informasjonskontorene, eller ved å kontakte skolene direkte.

HM Kong Olav Vs Jubileumsfond

Fondet ble opprettet i forbindelse med den kristne folkehøgskolen sitt 100-årsjubileum i 1993. Innsamlingen til fondet ble, med HM Kong Olav V sitt samtykke knyttet til hans navn. Fondet er senere tilført midler m.a. gjennom overskudd fra lotterivirksomhet. Våren 1996 ble fondet registrert som en egen stifelse. Styret for NKF er representantskap for stiftelsen. Om du vil lese mer om fondet og hvordan man går frem for å søke om støtte som elev ved en kristen folkehøgskole, følg denne linken (engelsk utgave).