Du kan også finne hefter til inspirasjon innunder prosjekter

Ressursbank for dannelse av globale medborgere (siden er under utarbeidelse)

IU er opptatt av at folkehøgskoler skal være med på å danne globale medborgere. I denne ressurbanken finner du informasjon, ideer, undervisningsmateriell og linker til andre idébrønner som er nyttige når man skal undervise/ha fokus på hva det innebærer å være en global medborger. Klikk deg inn på det temaet du er opptatt av i venstre marg og finn frem til aktuelt materiale. På hvert tema vil du finne underkategoriene "teori", "øvelser" og "tips og råd", slik at det skal være lettere å finne frem til det du er ute etter.


Den globale fredsskole

    

"Den globale fredsskole" er utarbeidet i samarbeid mellom Fredslaget og Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen. Her kan du laste ned heftene i sin helhet. Enkeltøvelser og teori finner du under de ulike temaene i venstremargen (kulturforståelse, menneskerettigheter etc). Heftet "Hva kan jeg gjøre for fred?", med elever som hovedmålgruppe, kan bestilles gjennom internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet (brita@folkehogskole.no) til den lille summen av 50 kr.

 

Stiftelsen Idebanken

Bærekraftig utvikling handler om framtiden – forvaltet nå! 

Om å ta ansvar for resultatet av dagens handlinger som rammer en annen, på et annet tidspunkt og på et annet sted. Heftene "Nordic" og "Signals" gir en innsikt i suksesshistorier om bærekrafts-prosjekter blandt annet i folkehøgskolen. Til inspirasjon og etterfølgelse.