Kulturforståelse (siden er under utarbeidelse)

Her finner du teori, øvelser og tips og råd til undervisning om kulturforstålse (Identitet, mangfold, flerkulturell kommunikasjon og globalt medborgerskap).

Noe av materialet er fra hefte nummer 2 av Den globale fredsskole, "Mangfold, identitet og globalt medborgerskap" som er utarbeidet av IU og Norges Fredslag.