Samarbeidspartnere

IU samarbeidet med Fairtrade Norge høsten 2011 for å få på plass kriterier for å bli Fairtrade-folkehøgskole. I desember samme år fikk Ringerike folkehøgskole diplom som Norges første Fairtrade-folkehøgskole. Flere folkehøgskoler er på god vei til å bli sertifisert som Fairtrade-folkehøgskole. Kriteriene for å bli Fairtrade-folkehøgskole kan lastes ned her.

 

3-årig samarbeidsprosjekt mellom Framtiden i våre hender og Folkehøgskolene med tittelen "Aksjonsforskning og bærekraft - folkehøgskolen for framtiden" fra 2014-2017. Prof. Tom Tiller har vært vitenskapelig leder. Les mer her.

 

 IU samarbeidet tidligere med Stiftelsen Idébanken om videreutvikling av PfR og bærekraftig utikling.


  "Balanseakten". Med utgangspunkt i FNs tiår for utdanning for bærekraftig utvikling startet IU, i samarbeid med Stiftelsen Idébanken og Balanseakten, et nytt prosjekt høsten 2006. Prosjektet er en videreføring av PfR og har som mål å sette folkehøgskolene og folkehøgskoleelevene i stand til å forutse, møte og finne løsninger på de utfordringene som truer klodens bærekraft.

 Rorgsamarbeidet er et samarbeid mellom frivillige organisasjoner som mottar informasjonsstøtte fra Norad. Her finnes også oppdaterte politiske tematiske debattsider til bruk i undervisningen.

Fredslaget undertegnet en intensjonsavtale med Internasjonalt Utvalg til utgangen av 2011. Avtalen innebærte blant annet at Fredslaget skulle gi opplæring til folkehøgskolelærere som ønsket å drive fredsundervisning i fhs. Samarbeidet resulterte blant annet i "Den globale fredskole" for folkehøgskolelærere og medlemmer av Fredslaget som har utarbeidet fire nyttige ressurspermer til bruk i undervisningen. Disse er tilgjengelig i "ressursbanken".

Strømmestiftelsen har i flere år besøkt norske folkehøgskoler med seminaret "President for a day" P4D. Internasjonalt utvalg har inngått et samarbeid for å publisere dette prosjektet videre for folkehøgskolelandskapet.

 Operasjon Dagsverk ønsker at folkehøgskolen skal presentere "Pedagogikk for de Rike" for elever i videregående skole. Internasjonalt Utvalg har i den sammenheng laget forestillingen: Skal vi handle? Forestillingen finnes nå på DVD. Det er elever fra Danvik folkehøgskole som på oppdrag fra IU har filmet Romerike folkehøgskole sin fremføring av stykket. Danvik-elevene har i tillegg intervjuet manusforfatter Dagny Krogness og teaterinstruktør Lin Jørum. Gå til ressursbanken for mer informasjon.