Utenlandske elever / International students

For information in English, go to this www.folkehogskole.no/en/schools.

Hvert år er det rundt 300 utenlandske elever i folkehøgskolen. Enkelte skoler satser bevisst på et flerkulturelt internasjonalt skolefellesskap. De utenlandske elevene kan velge mellom skoler med egne linjer for fremmedspråklige og skoler der undervisningsspråket er norsk.

Utenlandske elever har blant annet kunnet søke folkehøgskolerådet om stipend fra Minnefondet av 8. mai 1970 og i tiden 1970-2010 er det blitt utdelt godt over 1000 stipendier for utenlandsk ungdom for å gå et år på folkehøgskole i Norge. Skoleåret 2010-2011 var siste året med stipendiater fra Minnefondet.