Om Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) er et rådgivende og tilretteleggende organ under Folkehøgskolerådet. For mer informasjon om Folkehøgskolerådet, følg denne linken. IU har fire medlemmer fra folkehøgskolene i tillegg til internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet.

I inneværende periode sitter:

Jakob Steenberg Thompson (Sund), Tommy van Pelt (Agder), Ato Owusu-Addo (Borgund), Silje Ødegård (Fredly), vara Roseane dos Reis (Fana) og Brita Phuthi (Folkehøgskolerådet). 

IU's målsetning

IU skal gjennom informasjons- og opplysningsarbeid om Nord/Sør-forhold og utviklingsarbeid bidra til å endre holdninger, handlinger og politikk i Nord med sikte på å skape en bærekraftig utvikling og mer rettferdig verden. Her finner du IUs mål og visjon.

Instruks for IU

Folkehøgskolerådets instrukser for Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) finner du her.

Hva gjør IU?

IU gjennomfører en rekke informasjons- og opplysningstiltak, primært opp mot folkehøgskolene i Norge, men også gjennom nordiske samarbeid. Skoleåret 2016-17 retter IU søkelys på etiske utfordringer i folkehøgskolenes internasjonale engasjement og deltar på kurs og samlinger, samt arrangerer Internasjonalt seminar 1.-2. desember i Oslo, for ansatte i folkehøgskolen.  Her kan du også lese om IUs strategiplaner for 2016-2020.
Nedenfor finner du noe av det Utvalget har arbeidet med de siste årene.

Pedagogikk for de Rike (PfR)

Pedagogikk for de Rike er et aktivt og deltakende undervisningsopplegg som er et tilbud til alle folkehøgskoler i Norge. Internasjonal sekretær reiser på mellom 20-30 skolebesøk årlig med fokus på PfR. Målet er å bevisstgjøre oss på hva vi økonomisk rike i Nord kan gjøre ved å endre våre holdninger og handlinger for at verdens felles framtid skal bli best mulig. PfR ble utviklet etter støtte fra Norad i 2005.

Globalvettreglene

Fjellvettreglene har som mål å forebygge. Det gjelder også for Globalvettreglene, som vi ønsker skal bidra til mer bevissthet, økt refleksjon og diskusjon rundt vårt globale engasjement. Globalvettreglene ble ferdigsstilt i mai 2017. Les mer her.

Handlingsalternativer

IU er opptatt av å formidle gode handlingsalternativer folkehøgskolene kan jobbe med. Under er gode sertifiseringer og en kampanjen man kan være med på.

Fairtrade-folkehøgskole: Last ned kriteriene her.

Miljøfyrtårn: Last ned kriteriene her.

Grønt Flagg: Last ned søknad om registrering her.

Tea Time-kampanjen til Antirasistisk senter ble formelt avsluttet i juni 2013, men IU oppfordrer alle folkehøgskoler til å arrangere teselskap for bedre integrering og kulturforståelse.

Internasjonalt seminar

IU arrangerer hvert år et stort internasjonalt seminar for tilsatte og elever i folkehøgskolen. Målet er å samle og inspirere alle som jobber med Nord/Sør-forhold og utviklingsarbeid i folkehøgskolen.

Nettverksarbeid

IU har gjennom de siste årene opprettet et nettverk av personer som jobber med internasjonale spørsmål i folkehøgskolen. De fleste norske folkehøgskoler har idag en "Internasjonal kontakt".

RORG-samarbeidet

IU er medlem i Rorg-samarbeidet (samarbeid mellom de frivillige organisasjonene som har rammeavtale om informasjonsstøtte med Norad). Hvert år tildeler Norad såkalte tilleggsmidler som medlemmer i Rorg-samarbeidet kan søke om.

Fagfellerapport

I løpet av skoleåret 2012-2013 gjennomførte IU en fagfelleprosess i regi av RORG-samarbeidet. Her jobbet IU med å tydeliggjøre mål og visjoner, samt hvilken rolle IU har og kan ha for folkehøgskolenes internasjonale engasjement i tiden fremover. Heler rapporten kan leses her.