Prosjekter

Pedagogikk for de rike (PfR) er et folkehøgskoleprosjekt som tar i bruk utradisjonelle metoder for å minske skillet mellom Nord og Sør. Med PfR vil vi rette blikket mot de rike og de utfordringene livsstilen vår skaper: Hva kan vi i den økonomisk rike delen av verden gjøre for at vår felles globale framtid skal bli best mulig? Pedagogikk for de rike - hefte

Globalvettreglene - for globalt engasjement i aktivitet og reise. Fjellvettreglene har som mål å forebygge. Det gjelder også for Globalvettreglene, som vi ønsker skal bidra til mer bevissthet, økt refleksjon og diskusjon rundt vårt globale engasjement. Last ned plakaten.

Internasjonalt seminar IU arrangerer årlig Internasjonale seminar for ansatte og/eller elever i folkhøgskolen. Vi ønsker at seminaret skal inspirere og motivere deltakerne og bidra til utvikling av en felles global folkehøgskolepedagogikk. I 2017 arrangeres Internasjonalt seminar på Anker Hotell i Oslo 7.-8. desember.

Aksjonsforskning og bærekraft - folkehøgskolen for framtiden Dette er et 3-årig prosjektsamarbeid mellom folkehøgskolene og Framtiden i våre hender (2014-2017). Skoleåret 2014-15 deltok 4 pilotskoler, og i 2015-16 ble hele 40 folkehøgskoler med i prosjektet. Prosjektet har som mål å integrere bærekraft i undervisning og drift på folkehøgskolene, og aksjonsforskning- og læring blir brukt som endringsstrategi. Prof. i pedagogikk, Tom Tiller, er vitenskapelig leder for prosjektet. Her er kan du laste ned Pilotrapport og Ressurshefte i prosjektet.

Jubileumshefte I forbindelse med Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolenes 30 års jubileum 1.august 2013 ble det utgitt et jubileumshefte. Jubileumshefte.

Att utbilda världsmedborgare Det Nordiske Folkehøgskolerådet har, i samarbeid med Nordplus, gitt ut et hefte om hvordan folkehøgskoler i Norden er med på å utdanne verdensmedborgere.Hefte.

Glokale omstillingssenter Hvordan kan folkehøgskolene arbeide for en mer bærekraftig fremtid? Retningslinjer fra prosjektet "Glokale omstillingssenter" finner du her. Hefte.