Bærekraftig utvikling


Aksjonsforskning og bærekraft - folkehøgskolen for framtiden  Dette er et 3-årig prosjektsamarbeid mellom folkehøgskolene og Framtiden i våre hender (2014-2017). Skoleåret 2014-15 deltok 4 pilotskoler, og i 2015-16 ble hele 40 folkehøgskoler med i prosjektet. Prosjektet har som mål å integrere bærekraft i undervisning og drift på folkehøgskolene, og aksjonsforskning- og læring blir brukt som endringsstrategi. Prof. i pedagogikk, Tom Tiller, er vitenskapelig leder for prosjektet. Her er kan du laste ned Pilotrapport og Ressurshefte i prosjektet.

 

 

 

Under finnes hefter om bærekraftig utvikling utgitt av Stiftelsen Idebanken.Gode eksempler, blandt annet ifra folkehøgskolene, til inspirasjon og etterfølgelse. I venstre marg finnes eksempler på driftstiltak og undervisningsopplegg fra folkehøgskoler om læring for bærekraftig utvikling.